fbpx

Installationsanvisning

Installationsanvisning för SIREN7 ™

FÖRPACKNINGEN INNNEHÅLLER:

Ta bort det ena skyddspappret från den självhäftande remsan. Klistra alltid på en ren yta.

Fäst den dubbelhäftande remsan på den släta ytan under SIREN7 ™

Ta bort det kvarvarande skyddspappret från den dubbelhäftande remsan.

Rengör ytan där SIREN7 ™ ska fästas med hjälp av våtservetten. Fäst SIREN7 ™ på bilens front. För att SIREN7 ™ skall fungera optimalt rekommenderar vi att du fäster den i mitten av framstötfångaren/gallret.

Bilden Ilustrerar bilens front

Försäkra dig att luftpassagen i Siren7 är fri efter installationen.

Alternativt klistra fast den till ytan markerat som Y enl. punkt 4 och fäst den mot stötfångaren eller grillen.

Bilden illustrerar Siren7 från gallrets insida

Produktspecifikationer

0 mm
Bredd
0 mm
Längd
0 mm
Höjd
0 gr
Vikt

Material: Nano-kol och harts

(vy ovanifrån)

Varnar på djurens språk

Föreställ dig en värld där bilar, vilda djur och kollision inte längre utgör en fara för varandra.

Vi lämnar inte säkerheten åt slumpen. Vi har maximerat  ljudnivån på Siren7 ™ till 120db. Det är dock ohörbart för människor.

Forskningen har visat att ett ljud av frekvensen 3kHz är optimalt för att varna djuren.

Under nattkörning är sikten endast 40 meter, medan bromssträckan vid hastighet 90 km/t ligger på 62 meter. Därför sker de flesta viltolyckor på kvällen och på natten. Siren7 ™ skapar ett ljud som tränger igenom växtligheten och varnar djuren i tid.

Under utvecklingen av Siren7 ™ låg fokus på konstruktion och att det skulle vara smidigt att installera för kunden. Den unika designen fungerar i många år och är dessutom väldigt diskret.

Designat och tillverkat i Ungern.

Kör försiktigt - Både dag och natt!

Varukorg