fbpx

Hur fungerar SIREN7 ™?

Ljudproduktion och ljudparametrar av systemet SIREN7 ™

När bilen rör sig framåt samlas och passerar luft inuti SIREN7 ™. Luften cirkulerar i enheten och släpps ut på baksidan som genererar ljud som enbart kan höras av vilda djur (tama djur har inte lika utvecklad hörsel). Ljudet sprider sig sedan i riktningen av fordonets rörelse. 

SIREN 7 fungerar vid olika hastigheter. Däremot ökar ljudomfånget vid högre hastighet. Ju snabbare fordonet rör sig, desto högre ljud och därmed längre ljudomfång

SIREN7™ - En del av Europeiska trafiksäkerhetsstadgan


SIREN 7™ är certifierad och testad av Ungerska KTI, Institutet för trafiksäkerhet, och är medlem i European Road Safety Charter. 

Ljudets parametrar

Anpassad för vilda djur baserat på omfattande studier. Det kraftfulla ljudet har en frekvens på 3 kHz.

120 dB

Vi lämnar inte säkerheten åt slumpen. Vi har maximerat ljudnivån på Siren7 ™ till 120db. Det är dock ohörbart för människor.

300 meter räckvidd

Siren7 har en fantastiskt räckvidd på 300 meter - som ingen annan enhet eller varningssystem kan konkurrera med.

3 kHz

Anpassad för vilda djur baserat på omfattande studier. Det kraftfulla höga ljudet har en frekvens på 3 kHz.

SIREN7 ™ fungerar lika effektivt oavsett väder, tack vare sin unika design.

Ljudet som SIREN7 ™ genererar sprids i rörelseriktningen.

Tack vare 3M VHB tejp av högsta kvalitet och den speciella 3M VHB våtservetten sitter enheten fast ordentligt.

Den självhäftande tejpen absorberar även alla vibrationer under körning, vilket är mycket viktigt vid skapandet av akustik.

Yttre faktorer som till exempel kraftfulla vattentryck i tvätthallen påverkar inte fästet.

Om SIREN7 ™ är korrekt installerad...

… och korrekt fäst vid fordonet, kommer SIREN7 ™ fungera som den ska och generera ljud som är obehagligt för vilda djur.

Det finns specifika fall då SIREN7 kan få tekniska problem:

Vid ogynnsamma väderförhållanden, exempelvis om snö eller lera fastnar i stötfångaren, kan räckvidden av varningssystemet bli lägre.Ansvaret ligger på dig som förare att hålla rent runt SIREN7 ™.

Säljaren ansvarar inte för skador orsakade av en oavsiktlig kollision med ett djur.

Varukorg